29. 6. 2018

30. Skupščina delničarjev

5. 6. 2018 – Objava nasprotnih predlogov delničarjev, zahteve za dopolnitev dnevnega reda  30. skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. in čistopisa dnevnega reda

Na podlagi določil 3. odstavka 298. člena in 1. odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja:

  • nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 2.1 točko ter zahtevo za dopolnitev z novo 3. točko dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29.6.2018, kakor ju je v zakonskem roku dne 29.5.2018 v svojem imenu podal Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 1.557.857 delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, in v imenu delničarja Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic, kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe,
  • nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 2.1 točko dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29. 6. 2018, kakor ga je v zakonskem roku dne 1. 6. 2018 podal delničar Društvo Mali delničarji Slovenije.

Na podlagi določil 4. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družb uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja tudi čistopis dnevnega reda za 30. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29. 6 2018.

14. 12. 2017

29. Skupščina delničarjev - preklicana

Skupščina dne 14. decembra 2017 je preklicana.