Zapri iskalnik

Trajnostni razvoj

Luško-transportna dejavnost je v letih sooblikovala podobo Kopra in sočasno močno vplivala na kakovost življenja njenih prebivalcev.

Slovenska obala je sorazmerno majhen prostor, v katerem se odvija veliko aktivnosti. Ena pomembnejših je zagotovo prav luško transportna dejavnost, ki je sooblikovala podobo Kopra in močno vplivala na kakovost življenja njenih prebivalcev. V svojih več kot 60 letih življenja je koprsko pristanišče doživelo izreden razvoj in se mednarodno uveljavilo.

Razvoj pristanišča pa je v zadnjih letih sprožil vrsto razprav, vprašanj in pobud. Različna mnenja beležimo predvsem pri načrtih za gradnjo tretjega pomola. Zaznali smo tudi slabo poznavanje pristaniškega dela in seznanjenost s tem, kako v pristanišču uresničujemo svojo odgovornost do okolja.

Da bi bila javnost bolje obveščena o dejavnostih vezanih na pristanišče, smo vzpostavili portal za trajnostni razvoj koprskega pristanišča Živeti s pristaniščem.

Odnos do okolja in ljudi

Zavedamo se vplivov, ki jih ima pristaniška dejavnost na okolje. Zato smo se v svoji poslovni politiki zavezali smotrnemu ravnanju z okoljem, ki ga želimo ohraniti tudi za prihodnje rodove.

Področja delovanja

Zakonodaja in okolje