Zapri iskalnik

Družbena odgovornost

Zavedamo se pomena, ki ga ima naša družba za prostor, v katerem delujemo in živimo. Zato prevzemamo odgovorno vlogo pri njegovem razvoju.

Podpiramo delovanje organiziranih skupin in posameznikov, ki izvajajo projekte ali dejavnosti s pozitivnim vplivom na razvoj lokalnega okolja. Zato že dolgo podpiramo delovanje lokalnih skupnosti, ki mejijo na območje pristanišča.

Pomoč nudimo na najrazličnejše načine, dejavni pa smo tudi kot donatorji in sponzorji v skladu s Strategijo družbe na področju sponzorstev in donacij. Od leta 2010 razpoložljiva sponzorska in donatorska sredstva razdeljujemo transparentno z objavljenim razpisom sklada Živeti s pristaniščem Razpis objavimo enkrat na leto, predvidoma v januarju. Prošnje, ki jih prejemamo med letom (mimo razpisa) obravnavamo izjemoma. Prijavite pa jih lahko izključno preko predvidenega obrazca TUKAJ. Prošnje, ki prispejo v elektronski ali papirnati obliki ne obravnavamo.

Več zanimivosti in dejstev o naši družbeni odgovornosti najdete na portalu Živeti s pristaniščem.

Prošnja za sponzorstvo in donacijo