Obvestilo o izvajanju videonadzora na območju koprskega tovornega pristanišča, ki ga upravlja družba Luka Koper, d. d.

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH S KATERIMI UPRAVLJA DRUŽBA LUKA KOPER, d.d.

 • Upravljavec, ki izvaja videonadzor:
  • LUKA KOPER, d.d.
  • Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
  • Matična številka: 5144353, davčna številka: SI89190033
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Proteciton Officer – DPO): št.: 05 6656 950, e pošta: varstvo.podatkov@luka-kp.si
 • Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnostni ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih s katerimi upravlja LUKA KOPER, d.d., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR in Zakonom o zasebnem varovanju;
 • Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: slika, datum in ura posnetka.
 • Uporabnik posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe družbe LUKA KOPER, d.d., skladno z internimi predpisi, koncesijsko pogodbo, kolektivno pogodbo, pristaniškim redom, poslovnimi procesi in organizacijskimi predpisi, ter Pravilnikom o notranjem redu na območju LUKA KOPER, d.d.;
 • Informacije o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;
 • Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 6 mesecev;
 • Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:
  • Dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
  • Popravka (npr. zameglitev – anonimizacija) ali izbris ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema,
  • Ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
  • Prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: LUKA KOPER, d.d. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na naslov podatkov@luka-kp.si;
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: ip@ip-rs.si telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si);
 • Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: osebna privolitev ni potrebna zaradi zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor;
 • Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni
 • Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni
 • Neobičajne nadaljnje obdelave:
  • Zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
  • Nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu;
  • Posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdalj do 6 mesecev.