Od 25. maja 2018 veljajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov »EU General Data Protection Regulation« (EU 2016/679) – GDPR. Splošna uredba v 37. členu določa, kdaj je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (»DPO«). Obveznost imenovanja pooblaščenih oseb ni vezana na število zaposlenih v podjetju, temveč GDPR določa kriterije, po katerih mora družba sama oceniti, ali mora imenovati pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov. Glede na velikost podjetja, števila zbirk osebnih podatkov, s katerimi družba upravlja in glede na to, da je družba opredeljena kot del nacionalne kritične infrastrukture, se je sprejela odločitev po imenovanju pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov.

Oseba Boris Jerman, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Elektronski naslov  varstvo.podatkov@luka-kp.si
Telefon +386 (0)5 6656 100