Zapri iskalnik

Luški vodnik

Za vse, ki tako ali drugače vstopate v pristanišče

Kako vstopim v pristanišče?

Infromacije za pridobitev dovolilnice za vstop

Varnost v pristanišču

Za zagotavljanje varnosti na območju koprskega pristanišča so pristojne strokovne službe Luke Koper ter državni organi Republike Slovenije

Vstop in gibanje je dovoljeno le z osebnim dokumentom in veljavno dovolilnico

Dovolilnica za vozilo mora biti nameščena na vidnem mestu

Za fotografiranje in snemanje je potrebno posebno dovoljenje

Pristaniški red

Pristaniški red velja za vse, ki se gibljejo znotraj pristanišča in določa interna pravila za varno in nemoteno delovanje pristanišča

Port & terminal information books

Priročniki, ki služijo kot pomoč ladijskim agentom in ladjam ob prihodu v pristanišče

Skladno z

  • Direktivo 2001/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o določitvi usklajenih zahtev in postopkov za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora (UL L št. 13, z dne 16. 1. 2002, str. 9), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324, z dne 29. 11. 2002, str. 53) varnost ladij za prevoz razsutega tovora, ki pristajajo v terminalih pristanišč zaradi nakladanja ali razkladanja razsutega tovora;
  • Pravilnikom o varnem razkladanju ladij za prevoz razsutega tovora (Ur.l.RS št. 58/06);
  • Navodili Uprave RS za pomorstvo za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora v skladu za Direktivo 2001/96/ES;
  • Kodeksom za razsute tovore v razsutem stanju (IMSBC CODE);
  • Kodeksom o postopkih za varno nakladanje in razkladanje ladij za prevoz razsutega tovora ; Priloga k Resoluciji Skupščine IMO A.862(20) z dne 27. novembra 1997, kot je veljala 4. decembra 2001 (BLU CODE);
  • Kodeksom za varen prevoz žitaric v razsutem stanju (Priloga k Resoluciji Skupščine IMO MSC.23(59) z dne 23 maj 1991 (GRAIN CODE)
  • in dobro prakso na področju varnega dela v pristaniščih

na tem mestu objavljamo informacije o pristanišču in terminalih, ki služijo kot pomoč ladijskim agentom in ladjam ob prihodu v pristanišče.