#

Delničar

Št. delnic

Delež

1

Republika Slovenija

7.140.000

51,00 %

2

Slovenski državni holding d.d.

1.557.857

11,13 %

3

Kapitalska družba, d.d.

696.579

4,98 %

4

Mestna občina Koper

439.159

3,14 %

5

Citibank N.A.

313.395

2,24 %

6

OTP Bank

298.436

2,13 %

7

Hrvatska poštanska banka, d. d.

150.082

1,07 %

8

Zagrebačka banka d. d. – fiduciarni račun

131.374

0,94 %

9

Raiffeisen Bank International AG

111.780

0,80 %

10

NLB Skladi – Slovenija mešani

52.205

0,37 %

 

Skupaj 10 največjih delničarjev

10.891.139

77,79 %

 

Skupno delnic

14.000.000

100,00 %