Dostopnost

Družba Luka Koper, d. d. se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletnega mesta družbe Luka Koper, d. d. in njenih odvisnih družb v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto Skupine Luka Koper, ki zajema spletišča:

 • luka-kp.si
 • luskiglasnik.si
 • zivetispristaniscemsi

Skrbnik vseh navedenih spletnih mest je družba Luka Koper, d. d.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile v okviru nadgradnje spletišč sistemsko zagotovljene naslednje prilagoditve:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralnik zaslona, brajeva vrstica),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišča dosegajo raven dostopnosti AA, kot je določena v smernicah za načrtovanje spletnih vsebin WCAG (Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0). So pa zaradi izjem, ki jih navajamo v nadaljevanju, delno skladna z Zakonom od dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v obliki zapisa PDF,
 • programsko generirani dokumenti,
 • različne kompleksne tabele s podatki,

Med izjeme sodijo skenirani interni in drugi akti, ki so bili sprejeti pred letom 2010 in so objavljeni kot skenirani dokumenti v obliki PDF, letna poročila, organigram družbe in Skupine Luka Koper ter druge sorodne vsebine, ki morajo biti javno objavljene v skladu z drugimi zakoni in bi predelava predstavljala nesorazmerno breme. Navedene vsebine so primarno namenjene ozko specializiranim skupinam uporabnikov, pri katerih do zdaj nismo zaznali težav z dostopnostjo. Kljub temu se v družbi Luka Koper, d. d. trudimo, da bi bile vsebine na spletiščih čim bolj prilagojene morebitnim uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam.

V letu 2023 smo izvedli nadgradnjo spletišč družbe Luka Koper, s katerimi smo izboljšali njihovo dostopnost in jo približali vsem uporabnikom. 

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti kar koli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Mestne občine Koper za osebe s posebnimi potrebami ali potrebujete informacije o vsebinah, ki so vam trenutno nedostopne, nas lahko o tem obvestite na naslov info@luka-kp.si.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
+386 1 555 58 48
gp.irsid@gov.si

Datum objave spletnega mesta:
Spletna stran je bila v obstoječi obliki objavljena v letu 2021.

V maju 2023 smo izvedli nadgradnjo spletišč družbe Luka Koper, s katerimi smo izboljšali njihovo dostopnost in jo približali vsem uporabnikom. 

Priprava izjave o dostopnosti:
Izjava je bila pripravljena 31. 5. 2023 in posodobljena 21. 5. 2024.