Zavedamo se pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim obiskovalcem. Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah v zvezi s njimi.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določnim ali določljivim posameznikom, kot na primer osebno ime, naslov, rojstvi datum, enolični identifikatorji (EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja…), fotografija….

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, matična št. 5144353, davčna št. SI 89190033.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Luka koper ima pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva o elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@luka-kp.si ali na naslov Luka Koper d.d., Vojkovo Nabrežje 38, 6501 Koper. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni strani https://www.luka-kp.si/o-podjetju/zaposleni/varstvo-osebnih-podatkov/

Kje hranimo vaše osebne podatke in za koliko časa

Osebni podatki, ki nam jih  posredujete, se shranjujejo na zato najetih strežnikih pri ponudniku gostovanja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Na primer, ponudnik orodja za e-poštno komunikacijo hrani podatke o naslovnikih. Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka:

  • ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov (hranjenje osebnih podatkov na podlagi privolitve),
  • ki je opredeljen v pogodbi kot končni rok hrambe osebnih podatkov (hranjenje osebnih podatkov na podlagi pogodbe),
  • ki je opredeljen v veljavni zakonodaji kot končni rok hrambe osebnih podatkov (hranjenje osebnih podaktov na podlagi zakona),
  • podatke, ki jih hranimo na podlagi zakonitega interesa, hranimo v okviru rokov, ki so  opredeljeni z notranjimi predpisi Luke Koper, d.d. in s katerimi sledimo časovnemu obdobju, ki je po namenu potrebno za obdelavo osebnih podatkov,

Ne glede na pravne podlage, ki so osnova za hrambo osebnih podatkov, se ti prenehajo hraniti, ko se doseže namen, za katerega se obdelujejo. Osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene, pri čemer je potrebno izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Namen zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov

Posredovane osebne podatke zbiramo in obdelujemo v okviru naslednjih namenov, ki temeljijo na naslednjih pravnih podlagah:

1)    (i) za namene zbiranja kontaktov poslovnih strank, (ii) za namen obveščanja (e-novice) o novih storitvah družbe Luke Koper, dosežkih, spremembah poslovnih procesov, (iii) namen pridobivanja informacij o ponudbi potencialnih dobaviteljev (vnosni obrazec za dobavitelje), – na podlagi privolitve,

2)    (i) za namene evidentiranja vstopov v koprsko pristanišče, (ii) evidentiranja vstopov v varnostno nadzorni center, (iii) avdio snemanja, (iv) video snemanja, (v) izdaje dovolilnic, (vi) evidentiranja kršiteljev pristaniškega reda, notranjih predpisov in ostalih predpisov, ki jih je potrebno upoštevati na območju koprskega tovornega  pristanišča – na podlagi zakonitega interesa,

3)    (i) evidenca iskalcev zaposlitve, – na podlagi zakonitega interesa,

4)    (ii) evidenca izvajanja prakse in dela dijakov ter študentov – na podlagi pogodbenega razmerja,

5)    (i) oddaje počitniških kapacitet – na podlagi pogodbenega razmerja,

6)    (i) evidenca izdanih pooblastil – na podlagi pogodbenega razmerja,

7)    (i) evidenca pravdnih in upravnih zadev, (ii) evidenca škodnih spisov in sklenjenih zavarovalnih polic – na podlagi zakonitega interesa,

8)    (i) evidenca oseb, ki so jim dostopne notranje informacije – na podlagi zakona,

9)    (i) evidenca reklamacij tretjih zaradi hrupa, prahu, vožnje kamionov itd. – na podlagi zakonitega interesa,

10)  (i) evidenca kontaktov, ki jih ima Luka Koper, d.d. z mediji – na podlagi zakonitega interesa.

Za zagotavljanje varnosti se dokumentira oz. snema komunikacija na tel. Št. varnostno-nadzornega centra (05 6656 950) ter radijskem kanalu, ki je namenjen komunikaciji med ladjami in pristaniško varnostjo (VHF kanal 8) ter VHF kanal namenjen notranjemu železniškemu transportu.

Vaše osebne podatke zbiramo in jih obdelujemo izključno na pravnih podlagah, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja. . Podatki, zbrani na podlagi  soglasja, so v prvi vrsti namenjeni komunikaciji z vami in izboljšanju storitev. Osebnih podatkov ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam, prav tako jih ne iznašamo v tretje države ali mednarodnim organizacijam.

Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve hranimo in obdelujemo do preklica privolitve. V ostalih primerih hranimo in obdelujemo osebne podatke do izpolnitev namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@luka-kp.si

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico preklicati dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko privolitev  za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, v katere ste privolili.

Pisno izjavo za preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@luka-kp.si
Preklic privolive za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Posameznik ima naslednje pravice v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov:

  • Pravico do dostopa do podatkov.
  • Pravico do popravka.
  • Pravico do izbrisa.
  • Pravico do omejitve obdelave.
  • Pravico do prenosljivosti podatkov.
  • Pravico do ugovora.

Pravica do dostopa do podatkov

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Kadar koli imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne oseben podatke v zvezi z vami. Prav tako imate ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnile izjave.

Pravica do izbrisa

Kadar koli imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar ugovarjate obdelavi, ki poteka na podlagi zakonitega interesa ali obdelavi za potrebe neposrednega trženja ter v primeru preklica privolitve.

Pravico do omejitve uporabe

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami. Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Sprememba politike zasebnosti

Luka Koper d.d. si pridružuje pravico do spremembe politike zasebnosti. Družba vas bo obvestila z vsemi bistvenimi vsebinskimi spremembami svoje politike zasebnosti z njeno javno objavo na spletni strani.