2022

 • Vlada RS je konec marca 2022 razširila koncesijsko območje pristanišča na parcele t.i.
  kaset 6A in 7A v zaledju tretjega bazena
 • aprila in maja sta na operativno obalo kontejnerskega terminala nameščeni dve novi obalni dvigali tipa super -post-panamax
 • maja je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za zadnji odsek novozgrajenega podaljška prvega pomola Luka
  Koper zaključila eno največjih posamičnih investicij v zadnjih desetletjih.
 • oktobra je bilo v uporabo  predano novo zaprto večnamensko skladišče za generalne tovore, ki se nahaja na drugem pomolu.
 • družba preseže dva zgodovisnka mejnika pri pretovoru kontejnerjev in avtomoilov: milijon TEU in 800 tisoč avtomobilov

2021

 • v marcu Vlada RS razširi koncesijsko območje pristanišča za 36 ha
 • v aprilu se zaključi gradnja bertoškega vhoda za tovornjake in garažne hiše na Terminalu za avtomobile in RO-RO
 • v maju Luka Koper, d. d., je prejme nagrado za najbolj varno slovensko podjetje, ki jo podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti.
 • junija je zaključena gradnja 100 metrskega podaljška operativne obale na kontejnerksem terminalu.

 2020

 • Luka Koper je zaključila izgradnjo štirih železniških tirov v skupni dolžini 2.800 m in s tem pridobila hitrejši in optimalen vlakovni dostop za pretovor vozil.
 • V maju je bil predan v uporabo nov privez RO-RO v tretjem luškem bazenu, ki je namenjen privezu ladij, ki prevažajo avtomobile.
 • Junija se prične gradnja tretjega kamionskega vhoda v pristanišče, t. i. bertoški vhod.
 • Na terminal za premog in železovo rudo je nameščeno novo obalno dvigalo.
 • Avgusta se pričnejo gradbena dela za podaljšanje obale kontejnerskega terminala.

2019

 • Vlada Republike Slovenije je januarja soglasno sprejela investicijski program za projekt drugega železniškega tira Divača–Koper in s tem prižgala zeleno luč za pričetek pripravljalnih del.
 • Luka Koper je marca pričela plačevati takso na pretovor, ki je namenjena izgradnji drugega tira Divača–Koper.
 • 10. maja 2019 je bil odprt nov, drugi uradni kamionski vhod v pristanišče.
 • v juliju se je začela vgradnja testnih pilotov za podaljšanje prvega pomola, ki bo zagotovil nadaljnji razvoj in povečal mednarodno konkurenčnost pristanišča.
 • implementiran je bil t.i. tristebrni model zaposlovanja, ki predvideva zaposlovanje kadrov v matični družbi, preko kadrovskih agencij in sodelovanje z zunanjimi pogodbenimi podjetij. 

2018

 • dosežen je rekordni ladijski pretovor 24 miljonov, vključno z rekordnim pretovorom kontejnerjev – 988 tisoč TEU,
 • Luka Koper z Mestno občino Koper julija podpisala pismo o nameri za sklenitev dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje in nadaljnjem razvoju pristanišča. MOK se je v pismu zavezala, da bo bo podprla bodoče razvojne načrte pristanišča,
 • Vlada Republike Slovenije je junija 2018 spremenila uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča in med drugim razširila koncesijsko območje na kopnem in morju za 704.436 m2,
 • 21. julija je stopil v veljavo Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, ki bo za družbo sicer predstavljal dodatno finančno breme, vendar na dolgi rok omogočil trajnostni razvoj Luke Koper in povečanje pretovora skozi luko.

2017

 • družba Adria-Tow, d. o. o., je v februarju  prejela novi vlačilec Mercur, skupno jih ima družba šest,
 • v marcu 2017 je Luka Koper, d. d., prevzela polletno predsedovanje združenju severnojadranskih pristanišč NAPA,
 • 23. maja je minilo 60 let od ustanovitve podjetja Pristanišče Koper, predhodnika današnje družbe Luka Koper, d. d.,
 • meseca maja  je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ družbi Luka Koper podelil certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015,
 • v oktobru 2017 je bila Luka Koper uspešna tudi na drugem mednarodnem razpisu nemške korporacije Daimler, ki je koprsko pristanišče že leta 2015 izbrala za eno od osrednjih izvoznih luk za svoja vozila.

2016

 • Agencija Republike Slovenije za okolje, ki deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, je družbi Luka Koper, d. d., ponovno podelila certifikat EMAS,
 • pričela se je elektrifikacija mostnih dvigal na kolesih na kontejnerskem terminalu, ki namesto dizelskega goriva uporabljajo električno energijo, zaradi česar se pričakuje zmanjšanje emisij izpušnih plinov in stroškov energentov,
 • v letu 2016 je bil organiziran je bil 10. jubilejni Pristaniški dan oz. dan odprtih vrat, namenjen najširši publiki,
 • privezana je bila največja kontejnerska ladja v zgodovini pristanišča, MSC Paloma, s kapaciteto 14.000 TEU.

2015

 • letni ladijski pretovor doseže 20 milijonov ton
 • postanemo eno osrednjih izvoznih pristanišč za Daljni vzhod nemške korporacije Daimler AG za izvoz avtomobilov, proizvedenih v tovarnah Mercedes – Benz v Nemčiji in nekaterih drugih evropskih državah.
 • Evropska komisija nam dodeli posebno priznanje na področju ravnanja z okoljem. Kot nacionalni pionir na tem področju vzdržujemo certifikat EMAS že sedmo leto,
 • za skladiščenje avtomobilov je bilo urejenih in asfaltiranih 56.500 m2 površin v zaledju drugega pomola, 
 • sprejet je Strateški poslovni načrt družbe in Skupine Luka Koper za obdobje 2016 – 2020, Poslovna strategija družbe in Skupine Luka Koper do leta 2030 ter Strateški poslovni načrt do leta 2020 z usmeritvami do leta 2030,
 • zaključena je druga faza poglabljanja vplovnega kanala znotraj akvatorija na –15 metrov. 

2014

 • prvi bazen ob obali kontejnerskega terminala smo poglobili na – 14 metrov, projekt pa je bil sofinanciran iz EU projekta Napadrag,
 • dokončana je poglobitev vplovnega kanala v prvi bazen na -15 metrov, 
 • Luka Koper, d. d., je prejela prvo nagrado združenja evropskih morskih pristanišč ESPO (European Sea Ports Organisation). V finalu za nagrado, ki jo združenje vsako leto podeljuje okoljsko najbolj prijaznim in družbeno odgovornim pristaniščem v Evropi,
 • prejeli smo certifikat ISCC EU, ki potrjuje, da v Luki Koper, d. d., pretovarjamo in skladiščimo olje oljne ogrščice, sojino olje, palmin biodizel, bioetanol in rabljeno kuhinjsko olje skladno z direktivo ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov,
 • prejeli smo nagrado Brand Leader Award za najboljšega pristaniškega operaterja in ponudnika logističnih storitev v jugovzhodni Evropi,
 • pomembna konkurenčna pridobitev za Luko Koper je možnost carinjenja blaga na ladji (pre-clearing).

2013

 • na kontejnerskem terminalu prvič v zgodovini pristanišča presežemo 600.000 TEU kontejnerskih enot,
 • uradna umestitev Luke Koper v mediteranski in baltsko-jadranski koridor,
 • podaljšanje registracije v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS do leta 2016,
 • uvedba mobilne aplikacije za pametne telefone in tablice.

2012

 • odvisna družba Luka Koper INPO, d. o. o., pričela poglabljati plovno pot v prvi bazen pristanišča,
 • privežemo največjo kontejnersko ladjo doslej. Ladja Maersk Karlskrona je dolga 318 in široka 43 metrov, s kapaciteto 7.908 TEU,
 • na portalu za trajnostni razvoj https://www.zivetispristaniscem.si/ začnemo objavljati podatke o kakovosti morja,
 • prejmemo certifikat o ekološki pridelavi/predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki potrjuje, da tovor po vseh fazah pretovora in skladiščenja v pristanišču ohrani lastnosti ekološke pridelave,
 • uvrstitev med finaliste v mednarodni konkurenci za nagrado Containerisation International Awards v kategoriji trajnostni razvoj.

2011

 • Vlada RS sprejme Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru,
 • letni ladijski pretovor preseže 17 milijonov ton,
 • pridobimo certifikat AEO (Authorised Economic Operator) za področje varstva in varnosti pristaniškega območja,
 • potniški terminal v tej sezoni zabeleži prihod več kot 100.000 potnikov,
 • na kontejnerskem terminalu prvič v zgodovini pristanišča presežemo 500.000 TEU kontejnerskih enot.

2010

 • zgradimo terminal za alkohole,
 • pridružena družba TOC, Tehnološki okoljski in logistični center, d. o. o., pridobi certifikat SIST EN  ISO/IEC 17025,
 • na portalu za trajnostni razvoj www.zivetispristaniscem.si zacnemo objavljati podatke o povprečni urni ravni hrupa in prašnih delcev v pristanišču,
 • Evropska komisija izda odločbo o sofinanciranju 2. faze obnove in posodobitve železniške proge Koper-Divača,
 • uvrstimo se med finaliste nagrade ESPO 2009 (European Seaports Organization),
 • Združenju NAPA se pridruži še 5. članica, sosednja Reka,
 • pridobimo sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS.

2009

 • zaživi nov portal za trajnostni razvoj pristanišča www.zivetispristaniscem.si,
 • severnojadranska pristanišča Koper, Trst, Benetke in Ravenna podpišejo sporazum o ustanovitvi združenje NAPA (North Adriatic Port Association),
 • v pristanišče prispejo štiri nova post-panamax kontejnerska dvigala.

2008

 • podpišemo koncesijsko pogodbo med Luko Koper in državo za obdobje 35 let. Koncesijska pogodba ureja področje opravljanja pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture,
 • naša hčerinska družba Adria Transport, d.o.o., kot prvi privatni železniški operater prične z obratovanjem v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji,
 • letni ladijski pretovor preseže 16 milijonov ton,
 • dokončamo investicijo v podaljšek operativne obale prvega pomola,
 • podpišemo novo Kolektivno pogodbo, ki ohranja zdravo ravnovesje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki razvojnih usmeritev pristanišča.

2007

 • ustanovimo družbo Adria Terminali, d. o. o., ki upravlja suhozemni terminal v Sežani,
 • uporabimo prvi sklop novega informacijskega sistema za podporo operativnemu delu in trženju (TinO),
 • otvoritev regijskega predstavništva Luke Koper na Daljnem vzhodu v Maleziji,
 • postavitev temeljnih kamnov za podaljšanje prvega pomola za potrebe kontejnerskega terminala in izgradnjo novega skladišča za avtomobile,
 • letni ladijski pretovor preseže 15 milijonov ton,
 • pridobimo certifikat ISO 22000:2005 za sistem vodenja varnosti živil.

2006

 •  prejmemo Nagrado za finaliste Evropske poslovne odličnosti,        
 •  ladijski pretovor preseže 14 milijonov ton.

2005

 • prejmeno Evropsko priznanje za poslovno odličnost fundacije EFQM (European Fundation for Quality Management),
 • kupimo novo kontejnersko dvigalo,
 • letni ladijski pretovor preseže 13 milijonov ton,
 • v pristanišču sprejmemo prvo potniško ladjo.

2004

 • Luka Koper, d. d., dobi status BIP točke (Border Inspection Post) za blago, namenjeno v EU,
 • dokončna ureditev terminala za razsute tovore, ki ga preimenujemo v Evropski energetski terminal,
 • prodamo delež v družbi Trieste International Container Terminal spa.

2003

 • letni ladijski pretovor preseže 11 milijonov ton blaga.

2002

 • prejmemo Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.

2001

 • intenzivno gradimo na II. pomolu.

2000

 • prejmemo okoljski certifikat ISO 14001,
 • pridobimo 30-letno koncesijo za upravljanje kontejnerskega terminala v pristanišču Trst preko hčerinske družbe Trieste International Container Terminal spa.

1999

 • zgradimo garažno hišo s kapaciteto 3.350 avtomobilov.

1998

 • zgradimo živinski terminal,
 • zgradimo center za ravnanje z odpadki.

1997

 • pridobimo certifikat ISO 9002,
 • vzpsotavimo monitoring morja in pričnemo sodelovati z REMPEC centrom z Malte (center za aktivnosti proti onesnaženju Sredozemskega morja).

1996

 • zgradimo terminal za avtomobile,
 • privatizacija in preoblikovanje podjetja v Luko Koper d. d..

1988

 • zgradimo silos za žito.

1984

 • zgradimo terminal za razsute tovore.

1979

 • zgradimo kontejnerski terminal.

1974

 • vzpostavimo prvo redno kontejnersko linijo za Sredozemlje.

1967

 • vzpostavljena je železniška povezava Kopra z zaledjem.

1963

 • pristanišče pridobim status prostocarinske cone.

1958

 • na prvem vezu privežemo prvo čezoceansko ladjo Gorica.

1957

 • ustanovitev podjetja Pristanišča Koper.

Publikacije na temo Luke Koper:

 • 30 let slovenskega pomorstva 1945-1975, avtor dr. Mirko Koršič; založnik Založba Lipa, leto izdaje: 1975
 • Slovensko okno v svet, avtor Milenko Šober; založnik Mladinska knjiga, leto izdaje: 1982
 • Gradnja Luke Koper in železniške proge Koper – Prešnica, avtor Danilo Petrinja Primož; založnik Luka Koper, d.d.; leto izdaje: 1999
 • Luka Koper, uredil prof. dr. Livij Jakomin; založnik Luka Koper, d.d.; leto izdaje: 2004
 • Živeti s pristaniščem, prispevke zbral in uredil prof. dr. Anton Gosar; leto izdaje 2006
 • 50 let izkušenj za nova obzorja, uredil prof. dr. Livij Jakomin; založnik Luka Koper, d.d.; leto izdaje: 2006
 • Usidrali smo se na morje, Nadja Terčon, založil Pomorski muzej Piran, leto izdaje 2015