Zapri iskalnik

Državni prostorski načrt za pristanišče

DPN ureja prostorsko ureditev in širitev pristanišča. Nastal je z mislijo na prihodnje rodove, ki bodo na Obali živeli, ustvarjali in odraščali

Postopek priprave Državnega prostorskega načrta za celovito ureditev pristanišča

Nosilci urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi DPN

Opis prostorskih rešitev