Pomembno obvestilo za delničarje

Delničarji morajo spremembo osebnih podatkov, tudi spremembo bančnega računa, sporočiti svoji izbrani borzni hiši, saj poteka izplačilo dividend posredno, od izdajatelja preko KDD in posameznih borznih hiš do delničarja kot končnega prejemnika dividende naše družbe.

Dividendna politika družbe Luka Koper, d. d.

Dividendna politika avg 2023

Izplačila dividend po letih:

Sklep skupščine
z dne

Dividenda
za leto

Bruto dividenda
na delnico

Presečni dan
za izplačilo

Datum začetka izplačila

28.06.2023

2022

2,50 EUR

30.08.2023

31.08.2023

06.06.2022

2021

1,14 EUR

30.08.2022

31.08.2022

29.06.2021

2020

1,14 EUR

26.8.2021

27.8.2021

26.08.2020

2019

1,07 EUR

24.9.2020

25.9.2020

28.06.2019

2018

1,33 EUR

29.08.2019

30.08.2019

29.06.2018

2017

1,23 EUR

30.08.2018

31.08.2018

30.06.2017

2016

1,40 EUR

30.08.2017

31.08.2017

01.07.2016

2015

1,13 EUR

05.07.2016

26.08.2016

21.08.2015

2014

0,94 EUR

25.08.2015

20.10.2015

08.07.2014

2013

0,16 EUR

10.07.2014

08.09.2014

08.07.2013

2012

0,17 EUR

10.07.2013

06.09.2013