Pomembno obvestilo za delničarje

Delničarji morajo spremembo osebnih podatkov, tudi spremembo bančnega računa, sporočiti svoji izbrani borzni hiši, saj poteka izplačilo dividend posredno, od izdajatelja preko KDD in posameznih borznih hiš do delničarja kot končnega prejemnika dividende naše družbe.

Vsa izplačila dividend od leta 2017 dalje se v skladu z zakonsko spremembo izvajajo posredno, preko KDD in posameznih borznih hiš, pri katerih imajo delničarji odprte svoje trgovalne račune.

V kolikor v tem obdobju (torej od leta 2017 dalje) niste prejeli dividende, se za vse informacije na to temo obrnite neposredno na izbrano borzno hišo, saj Luka Koper, d. d., kot izdajatelj delnic, ne prejema več podatkov o upravičencih do dividende, zato se celoten znesek za izplačilo dividend usmeri na KDD, od koder ga KDD preusmeri na posamezne borzne hiše. 

Sklep skupščine
z dne

Dividenda
za leto

Bruto dividenda
na delnico

Presečni dan
za izplačilo

Datum začetka izplačila

29.6.2021

2020

1,14 EUR

26.8.2021

27.8.2021

26.8.2020

2019

1,07 EUR

24.9.2020

25.9.2020

28.06.2019

2018

1,33 EUR

29.08.2019

30.08.2019

29.06.2018

2017

1,23 EUR

30.08.2018

31.08.2018

30.06.2017

2016

1,40 EUR

30.08.2017

31.08.2017

01.07.2016

2015

1,13 EUR

05.07.2016

26.08.2016