Luka Koper, d. d.
Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper
Andrej Cah
Vodja področja komerciale
Borut Čok
Vodja področja strateškega razvoja
Robert Rožac
Član uprave, vodja področja investicij
Boštjan Brlek
Vodja področja operative
Aleš Markežič
Vodja področja financ in računovodstva
Vesna Završnik
Vodja kadrovskega področja
Janja Ceglar
Vodja pravnega področja
Marina Jelen
Vodja področja odnosov z javnostmi
Mitja Korva
Vodja področja nabave
Boris Peršuh
Vodja področja pristaniške varnosti
Pavel Škerlj
Vodja področja upravljanja in razvoja poslovnih procesov
Cvetka Tomc
Vodja področja notranje revizije
Boštjan Pavlič
Vodja področja varovanja zdravja in ekologije
Tea Vatovec
Vodja področja kontrolinga
Franka Cepak
Okoljski manager
Rok Štemberger
Odnosi z vlagatelji
Varovanje – nadzorni center