Zapri iskalnik

Predstavitev

O družbi in pristanišču

Obalno-kraška regija je po velikosti med najmanjšimi regijami v Sloveniji, po gospodarski razvitosti pa med bolje razvitimi. Luka Koper je delniška družba, ki s svojo dejavnostjo vpliva na razvoj Obalno-kraške regije in ji daje pozitiven in dinamičen gospodarski utrip.

Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Zastavljamo si ambiciozne cilje, da bi hkrati zadovoljili želje kupcev, lastnikov družbe in zaposlenih v podjetju. .

Želimo biti odlični, zato smo leta 2005 stopili na pot k evropski poslovni odličnosti in leta 2006 prejeli nagrado za uvrstitev med finaliste evropske nagrade za poslovno odličnost, sicer pa za kakovost našega dela jamčijo številni drugi certifikati.

Vpeti smo v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno pa skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, v katerem tudi sami delamo in živimo.

Osebna izkaznica

Osnovne informacije o podjetju

Naše vrednote

Ustvarjamo vrednost za stranke

Osredotočamo se na naše stranke s prilagajanjem njihovih potrebam in ustvarjanjem dodane vrednosti.

Cenimo drug drugega

Delamo skupaj kot en tim, se učimo in smo tam drug za drugega medtem ko rešujemo probleme na poti do cilja.

Sprejemamo odgovornost

Odgovorni smo za svoja dejanja in rezultate ter izpolnjujemo svoje zaveze do deležnikov s spoštovanjem integritete.

Težimo k spremembam in se stalno izboljšujemo

Učimo se, izpopolnjujemo in pripravljamo na spremembe, saj je prilagodljivost naša konkurenčna prednost. Stremimo k temu, da bi se vsak dan izboljšali – naše storitve, naše podjetje, našo skupnost, nas same.

Delujemo trajnostno

Pogumno odgovarjamo na podnebne spremembe.

Strategija, vizija in poslanstvo

Naša osnovna dejavnost je izvajanje pretovornih in skladiščnih storitev za vse vrste blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev. Naš cilj je zagotavljanje celovite logistične podpore za naše stranke. Družba upravlja tudi ekonomsko cono in skrbi za razvoj in vzdrževanje pristaniške infrastrukture.

Postavljamo si ambiciozne cilje, ki jih v veliki meri tudi dosegamo. Z uresničevanjem razvojnih usmeritev krepimo naše konkurenčne prednosti.

Strategija

Več o strateških usmeritvah, prioritetah in ciljih lahko preberete v Povzetku strateškega poslovnega načrta 2024 – 2028.

Vizija

Z ustvarjanjem dodane vrednosti za naše stranke postati prva izbira med pristanišči na evropski južni transportni poti.

Poslanstvo

Zagotavljanje zanesljivih in visoko kakovostnih pristaniških storitev, skladnih s smernicami trajnostnega razvoja.

Brošura Luka Koper