Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka
13.01.2022 Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2021
Tiho obdobje med 20.01.2022  18.02.2022
18.02.2022 Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2021
Tiho obdobje med 23.03.2022  22.04.2022
22.04.2022
  • Objava Letnega poročila in Trajnostnega poročila 2021
  • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
Tiho obdobje med 28.04.2022  27.05.2022
27.05.2022 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2022
06.06.2022 Seja skupščine delničarjev
Tiho obdobje med 27.07.2022  26.08.2022
26.08.2022 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2022
30.08.2022 Dan upravičenosti do dividende
31.08.2022 Izplačilo dividende
Tiho obdobje med 26.10.2022  25.11.2022
25.11.2022

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2022

Objave povzetka poslovnega načrta za leto 2023 ter ocene poslovanja za leto 2022