Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka
11.01.2023 Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2022
Tiho obdobje med 18.01.2023  23.02.2023
23.02.2023 Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2022
Tiho obdobje med 15.03.2023  14.04.2023
14.04.2023
  • Objava Letnega poročila in Trajnostnega poročila 2022
  • Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb
Tiho obdobje med 19.04.2023  18.05.2023
18.05.2023 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2023
Junij  Seja skupščine delničarjev
Tiho obdobje med 25.07.2023  24.08.2023
24.08.2023 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2023
30.08.2023 Dan upravičenosti do dividende
31.08.2023 Izplačilo dividende
Tiho obdobje med 24.10.2023  23.11.2023
23.11.2023

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2023

Objave povzetka poslovnega načrta za leto 2024 ter ocene poslovanja za leto 2023