Predviden datum objave/dogodka Vrsta objave/dogodka
11.01.2024 Objava preliminarnih rezultatov: prihodki matične družbe in ladijskega pretovora za leto 2023
Tiho obdobje od 21.01. do 22.02. 2024
22.02.2024 Objava informacije o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v letu 2023
Tiho obdobje od 19.03. do 18.04. 2024
18.04.2024

Objava Letnega poročila in Trajnostnega poročila 2023

Objava Izjave o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Tiho obdobje od 24.04 do 23.05. 2024
23.05.2024 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – marec 2024
Junij  Seja skupščine delničarjev
Tiho obdobje od 23.07. do 22.08. 2024
22.08.2024 Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – junij 2024
29.08.2024 Dan upravičenosti do dividende
30.08.2024 Izplačilo dividende
Tiho obdobje od 22.10. do 21.11. 2024
21.11.2024

Objava nerevidiranega poročila o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – september 2024

Objave povzetka poslovnega načrta za leto 2025 ter ocene poslovanja za leto 2024