Pogodbo v vrednosti 8,5 mio evrov  je družba 2TDK z njimi sklenila 27. marca, v delo pa uvedla konec aprila. Po pogodbi mora konzorcij v roku štirih mesecev po uvedbi v delo izdelati projektno dokumentacijo na nivoju PZI in jo predati v pregled in potrditev. Dela po pogodbi naj bi bila zaključena predvidoma novembra 2021.