Z odobritvijo posojila Evropske investicijske banke bo izpolnjen tudi pogoj iz pogodbe o subvenciji z Evropsko komisijo za sofinanciranje predorov T-1 do T-7 v višini 109 milijonov evrov iz Instrumenta za povezovanje Evrope. Smatra se, da so viri financiranja za to operacijo tako zagotovljeni. Slovenija je vložila v mesecu aprilu še vlogo za pridobitev nepovratne subvencije iz kohezijskega sklada v višini 80 milijonov evrov, ki bo namenjena sofinanciranju predora T-8 in dveh viaduktov.