Trenutno se že gradita dve cesti, ki bosta omogočili dostop do severnega portala prvega predora na območju Lokev, in dve cesti za dostop do portalov četrtega predora na območju Tinjanskega hriba nad Črnim Kalom. Na preostalih lokacijah dostopnih cestah pa se izvaja posek dreves in grmičevja, opravlja čiščenje terena, odriv plodne zemlje, da bi se teren pripravil za gradnjo.

Dostopne ceste bodo med gradnjo drugega tira služile predvsem za dostop do posameznih delovišč trase, po končani gradnji pa bodo predane lokalnim skupnostim v nadaljnjo uporabo. Gradnja vseh dostopnih cest se bo predvidoma zaključila v prvi polovici prihodnjega leta.

Izgradnja dostopnih cest je del pripravljalnih del, ki jih sofinancira Evropska komisija v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef). Vrednost pogodba z izvajalci del Kolektor CPG in Euroasfalt, ki bosta zgradila prek 20 kilometrov dostopnih cest, je 11,9 milijonov evrov brez DDV.

VIR: 2TDK