Ob premestitvi v prvo kotacijo Ljubljanske borze je družba Luka Koper, d. d. vlagateljem in javnosti predstavila pomen te premestitve za družbo in vlagatelje ter svoje poslovanje v letošnjem letu in načrte za prihodnost. Z delnicami LKPG se je v prvi kotaciji pričelo trgovati danes, 1. decembra 2006.

Ob tem je predsednik uprave Luke Koper, Robert Časar povedal: »Zelo me veseli, da je Luka Koper sedaj tudi formalno uvrščena med najboljše družbe na trgu. Že ob samem začetku segmenta prve kotacije si je naša družba zadala cilj, da se naša delnica uvrsti v to kategorijo. Izpolnitev kriterijev, ki so zahtevani za takšno uvrstitev, nam ni predstavljala posebnega problema. Gre za kriterije, ki komplementarni ali celo enaki tistim, ki jih v naši družbi uveljavljamo v okviru prizadevanj za poslovno odličnost. Med prednostmi, ki jih prinaša ta posebni položaj na borzi, je za nas še posebno zanimivo to, da se tako poveča zanimivost delnice za tuje portfeljske vlagatelje. Novi razvojni ciklus, ki je začrtan z našo razvojno strategijo in ki ga že pričenjamo izvajati, nas vodi v velike in zahtevne naložbe. Večja prepoznavnost naše družbe v mednarodnih finančnih krogih pa je gotovo ena od prednosti, ki nam lahko olajša financiranje posameznih razvojnih projektov.«

Dr. Marko Simoneti, predsednik uprave Ljubljanske borze , je ob tej priložnosti poudaril: »Izdajatelji, ki so v prvi kotaciji, morajo izpolnjevati tako kriterije minimalne velikosti kapitala in likvidnosti, kot tudi najvišje mednarodno primerljive standarde transparentnosti poslovanja. Za vzpostavitev nujno potrebnega zaupanja vlagateljev v slovenski kapitalski trg je bistvenega pomena, da se družbe v prvi kotaciji zavedajo pomena odprtosti družbe do njenih delničarjev in vlagateljev ter se k najvišjim standardom poslovanja z vstopom v prvo kotacijo prostovoljno zavežejo.«