Luka Koper, d.d. je pridobila certifikat AEO in s tem status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO – Authorised Economic Operator). Pridobljeni certifikat AEO dokazuje, da je prosto carinska cona Luka Koper varno območje z najnižjo stopnjo tveganja za blago, ki potuje preko koprskega pristanišča. Priznanje, da je Luka Koper zaupanja vreden ter varen in zanesljiv poslovni partner smo si prislužili z učinkovitim varnostnim sistemom v pristanišču ter spoštovanjem carinskih predpisov in standardov. Pri vsakodnevnem poslovanju omogočamo carinski službi ustrezno kontrolo, saj razpolagamo s kvalitetno informacijsko infrastrukturo za vodenje poslovnih in transportnih evidenc. Na pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta pa je vplivalo tudi dejstvo, da Luka Koper redno izpolnjuje svoje finančne obveznosti.

Sistem zagotavljanja večje varnosti v dobavni verigi so uvedli najprej v Ameriki in sicer po terorističnih napadih 11. septembra 2001. Ameriški praksi je sledila tudi EU, ki je status pooblaščenega gospodarskega subjekta uvedla v okviru sprememb Carinskega zakonika Evropske unije leta 2005. Spremembe so se nanašale predvsem na izboljšanje varnosti na zunanjih mejah EU in na hitrejši pretok blaga, s poenostavljanjem postopkov med drugim tudi z uporabo informacijske tehnologije. Omenjeni certifikat je pomemben tudi s komercialnega vidika, saj je uveljavljen  pokazatelj kakovosti pristaniških storitev.Uradna podelitev certifikata (z leve proti desni: Gregor Veselko, predsednik uprave Luke Koper, d.d. in Milan Bogatič, direktor Carinskega urada Koper)