Nadzorni svet Luke Koper, d.d. se je 16. septembra sestal na svoji 27. redni seji v Sežani. Člani so si ogledali nastajajoči Evropski distribucijski center, ki ga Luka Koper, preko svoje hčerinske družbe Adria Terminali gradi na strateški lokaciji petega evropskega koridorja.

Kot je znano, je Luka Koper kupila stavbe in zemljišče nekdanjega BTC-ja in trenutno razpolaga z 12 ha površine in 18000 m2 zaprtih skladiščnih prostorov. Prav tako je že kupila veliko večino zemljišč v neposredni bližini. V sodelovanju z občino Sežana so že v pripravi prostorski plani, ki bodo omogočili širitev centra na območju 90 ha. Adria Terminali se trenutno ukvarja s skladiščenjem in distribucijo različnih vrst tovora, od jeklenih izdelkov, zelenjave, in drugih vrst generalnega tovora. V prihodnje pa bi lahko v Sežani skladiščili tudi zabojnike in avtomobile.

Nadzorniki so se tudi seznanili in dali soglasje k načrtu povečanja skladiščnih kapacitete kontejnerskega terminala. Poleg podaljševanja prvega pomola – prvih 50 metrov nove obale je že nared, preostalih 96 pa bo končanih do konca leta – bo Luka Koper zapolnila tudi zaledne površine obstoječega veza 7B v dolžini približno 150 m. Z investicijo vredno 11 mio EUR bomo za 10% povečali obstoječe površine za odlaganje polnih kontejnerjev. Poleg tega je širitev zalednih površin tudi pogoj za namestitev večjih dvigal. Nadzorni svet je namreč soglašal z nakupom dveh pospanamax dvigal (dve sta že naročeni), kar bo omogočilo raztovarjanje večjih ladij, ki lahko na krovu nosijo tudi do 8000 TEU.