Na kontejnerskem terminalu smo v oktobru dosegli absolutni rekord mesečnega pretovora. Na ladje smo naložili ali z njih razložili skupaj  34.685 TEU, kar je največja enomesečna količina v celotni zgodovini terminala. Rekordni promet so nedvomno omogočile nove investicije v zadnjem obdobju. Luka Koper je z njimi postala učinkovitejša in s tem privlačnejša za kontejnerski promet, še zlasti za prometne tokove z Daljnega vzhoda. Včeraj (9.11.), ko smo ob bok operativne obale privezali kontejnersko velikanko CMA-CGM Flaubert, smo dosegli še en rekord  – ta ladja bo k mesečnem pretovoru sama prispevala kar 4.400  enot.

Z oktobrskim pretovorom se je količina letos pretovorjenih kontejnerjev povzpela na 280.349 TEU enot. To je sicer za 5% manj kot v enakem obdobju lani, toda tedaj so bile gospodarske razmere povsem drugačne. Za sedanje krizno obdobje pa je to zelo spodbuden dosežek, saj smo v letnem planu predvideno količino presegli že za 5%.

Oktobrski pretovor je bil dober tudi na nivoju celotnega pristanišča. Vsega skupaj smo pretovorili 1.372.132 ton blaga, kar je za 12% več od načrtov. Kljub temu, da smo v desetih mesecih letošnjega leta za 11% zaostajali za planom, so obeti do konca leta dobri.  Od lanskih smo  boljše rezultate dosegli pri tovorih lesa in sadja ter na terminalu tekočih tovorov. Še vedno pa za planom zaostajajo promet avtomobilov, generalnih in sipkih tovorov.