Matična družba je sredi meseca presegla zgodovinsko količino enoletnega pretovora 20 milijonov ton, kakor tudi letošnji plan pretovora. Ocenjujemo, da bomo poslovno leto zaključili s pretovorom 20,5 milijona ton.

»Letošnje leto je bilo izjemno na mnogih področjih. Presegli smo zgodovinski mejnik 700.000 TEU, število vozil je preseglo pred krizno leto 2008, celokupni pretovor pa je največji v zgodovini pristanišča. V imenu uprave družbe bi se rad zahvalil prav vsem, ki so pripomogli k tem rezultatom, v prvi vrsti zaposlenim, poslovnim partnerjem doma in v tujini ter vsem, ki nam zaupajo in nas podpirajo«, je rezultate komentiral predsednik uprave Dragomir Matić.

Nadzorni svet družbe se je na seji 18. decembra seznanil z oceno poslovanja do konca leta in podal soglasje k poslovnemu načrtu za leto 2016. Ta predvideva štiri odstotno povečanje ladijskega pretovora, ki naj bi se drugo leto povzpel na 21,4 milijona ton. V družbi pričakujemo povečanje ladijskega pretovora pri vseh blagovnih skupinah, predvsem pa avtomobilov. Nadaljevala se bo tudi rast pretovora na kontejnerskem terminalu, ki bo deležen večine od načrtovanih 78,9 milijona evrov naložb v letu 2016. Letos smo poglobili morsko dno na 15 metrov, naročili smo nova dvigala in stroje za delo z zabojniki ter začeli graditi tri nove tire in podaljševati dva obstoječa.  Preostali del načrtovanih naložb za 2016 predstavlja zaključek izgradnje treh rezervoarjev za tekoče tovore ter začetek izvajanja novega projekta, ki mu je nadzorni svet prižgal zeleno luč na zadnji seji. Gre za izgradnjo večnamenskega skladišča na drugem pomolu za potrebe terminalov za generalne in za sipke tovore v izmeri 16.000 m2 ter nabavo skladiščne in prekladalne opreme. Projekt predvideva tudi nadgradnjo obstoječega priveza in izgradnjo novega priveza na južni strani pomola 2, ki bosta služila privezom ladij za potrebe več terminalov (sipki, generalni, les, avtomobili in tekoči tovori). Vrednost celotnega projekta, ki bo izveden postopno do leta 2022 znaša 42 milijonov evrov in je predviden v strateških načrtih družbe.