Družba Adria Transport, v kateri ima Luka Koper 50-odstotni lastniški delež, je 1.12.2009  pridobila Varnostno spričevalo za opravljanje storitev v železniškem tovornem prometu. To družbi Adria Transport omogoča, da lahko v prihodnje razvija popolnoma samostojen servis železniških prevozov na področju Republike Slovenije.

Storitve Adria Transport so povezane predvsem z organiziranjem železniškega transporta v Luko Koper in iz nje. V lanskem letu je družba pripravila 180 prevozov s kompletnimi (blok) vlaki, letos pa se bo število prevozov v organizaciji Adria Transporta zagotovo podvojilo. Vsi opravljeni prevozi so bili vpeljani kot nova ponudba, saj pred tem takšni kompletni blok vlaki še niso bili organizirani.