Direkcija RS za infrastrukturo je odprla vse pravočasno prispele ponudbe za javno naročilo »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper«. Ponudbe so se odpirale po vrsti, glede na datum in uro prejema. Prejeti sta bili 2 ponudbi, ki sta jih oddali podjetje PNZ (663.558 evrov) in podjetje Linea (548.499,80 evrov).