Vse prijave bo pooblaščenec za korporativno integriteto Skupine Luka Koper vsebinsko skrbno proučil. Če želite ostati anonimni, vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov .

V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri razumevanju nepravilnosti in nadaljnji obravnavi.

Prijavo lahko podate preko: 

Kontakt pooblaščenca: Matjaž Dodič, tel. 05 6656 988