Organizirali so ga  Društvo za ceste Primorske, DRC – Združenje za promet in prometno infrastrukturo in DRC – Družba za raziskave v cestni stroki. Namen posveta je bil  strokovni in širši javnosti predstaviti v Sloveniji trenutno najzahtevnejši infrastrukturni gradbeni projekt, novo železniško povezavo Divača – Koper. Na posvetu je sodeloval tudi predstavnik Luke Koper, Andrej Cah. Predstavil je zgodovinski razvoj pristanišča, gradnjo enotirne železniške proge do Prešnice ter izpostavil visok delež prepeljanega tovora po železnici in dejstvo, da že danes prihaja do zasičenosti obstoječe proge, ki je na meji prepustnosti.