Iz Evropske komisije so sporočili, da je projekt drugega tira železniške proge Koper-Divača prejel 109 milijonov evrov v okviru tako imenovanega blending razpisa v sklopu instrumenta za povezovanje Evrope, znanega po angleški kratici Cef.