Po uveljavitvi zakona o drugem tiru je skladno z zakonodajnim določilom Ministrstvo za okolje in prostor gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega železniškega tira Divača – Koper v začetku avgusta preneslo iz Direkcije RS za infrastrukturo na družbo 2TDK. Gradbeno dovoljenje za to obsežno investicijo je Ministrstvo za okolje izdalo 31. marca 2016.