Projektno-finančni svet sestavljajo: Nina Mauhler (Ministrstvo za infrastrukturo), mag. Miranda Groff Ferjančič (Ministrstvo za finance), mag. Aleš Cantarutti (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Leon Behin (Ministrstvo za javno upravo) ter Andrej Cetinski kot predstavnik civilne družbe.

Naloga Projektno-finančnega sveta je obravnava strokovnih vprašanj in svetovanje ministrici za infrastrukturo v zvezi z nadzorom nad izvedbo projekta Drugi tir. Projektno-finančni svet pregleda in obravnava vso sprejeto dokumentacijo v zvezi s projektom in daje predloge ministrici. Pristojen pa je tudi za dajanje soglasja k investicijskemu programu ter letnim in drugim finančnim načrtom za izvedbo investicije v drugi tir pred njihovim sprejemom.