Na trasi drugega tira je lokacij, kjer so našli rimskodobne ostaline, sedem in sicer pet na območju najdišča Purgerce–Buševca pri Dekanih  ter dve na območju Ospa. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z arheološkimi raziskavami pričel 10. decembra in jih predvidoma zaključil spomladi naslednje leto.  Arheološke raziskave na trasi druga tira sofinancira Evropska komisija.