Zainteresirani morajo ponudbe oddati v roku 35 dni od dneva razpisa, rok za pripravo celotne PZI dokumentacije pa je pol leta.
Predmet projektne naloge je izdelava tehničnih specifikacij za gradnjo vseh osmih predorov, izdelava PZI od železniške postaje Divača do energetsko napajalne postaje Dekani, kjer se trasa priključi na izvlečni tir ter izdelava enotnega načrta zaščite in reševanja. PZI bo osnova za pripravo zanesljivega popisa del za pridobitev primerljivih ponudb izvajalcev.