Direkcija za infrastrukturo je objavila javno naročilo “Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper«. Projektantska podjetja morajo do 7. marca izdelati projekt za izvedbo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest, ki so potrebne za kasnejšo izgradnjo.