Slovenija je za projekt drugega tira oddala dve vlogi za evropska sredstva na razpis Inštrumenta za povezovanje Evrope (IPE). S prvo vlogo se je prijavila na evropska nepovratna sredstva, z drugo vlogo pa bo poskušala dobiti sredstva iz drugih še prostih nacionalnih ovojnic.