Spremembe se nanašajo na izgradnjo vzporednega tira oz. nadgradnjo projekta v dvotirno progo. Ministrstvo za infrastrukturo in investitor projekta, Direkcija RS za infrastrukturo, sta se zavzela za čimprejšnjo izvedbo postopka sprememb. Ocenjujejo namreč, da je gradnja nove, sodobne dvotirne železniške proge prepotrebna, saj predstavlja obratovanje obstoječega tira dolgoročno veliko okoljsko tveganje, predvsem z vidika varovanja vodnih virov, požarne varnosti in vpliva na življenje ljudi.

Po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo so pogoje za gradnjo vzporednega tira v večjem delu zagotovili že v obstoječem gradbenem dovoljenju. V skladu s sklepom vlade o dvotirnosti proge iz leta 2017 bodo namreč servisne cevi v najdaljših treh predorih gradili v širšem profilu in s tem omogočili po zaključku formalnih postopkov takojšnjo izvedbo vzporednega tira.