Položaj bo zasedel do imenovanja poslovodstva v skladu z aktom o ustanovitvi, a največ za obdobje dveh let. Direktor družbe bo po sklepu vlade izvedel vse potrebne aktivnosti za vpis družbe v sodni register.