30. avgusta sta družba 2TDK, kot investitor projekta drugega tira in SŽ-Infrastruktura, kot upravljalec železniške infrastrukture v Sloveniji, podpisala Pogodbo o upravljanju javne železniške infrastrukture drugega tira na odseku Divača–Koper. Namen pogodbe je zagotoviti optimalno upravljanje nove železniške proge Divača-Koper po njeni izgradnji in vključitev v celoten sistem upravljanja javne železniške infrastrukture tako, da bo zagotovljena ustrezna varnost, kakovost, dosegljivost, zanesljivost in prilagajanje tudi tega dela javne železniške infrastrukture potrebam uporabnikov.