Med enajstimi ponudniki je delo dobil konzorcij družb Kolektor Koling, CGP in CPG, ki bo izvlečni tir zgradil za 5,92 mio evrov.

Investicija, ki dejansko pomeni nastavek za načrtovani drugi tir bo razdeljena v dve fazi. V prvi bo zgrajen novi izvlečni tir, v drugi pa obnovljen obstoječi tir železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani. Tira sta na 1,2 km dolgem odseku vzporedna. Investicija vključuje tudi izvedbo ukrepov za povečanje napajanja električne vozne mreže z novo prevozno oziroma montažno napajalno postajo Hrastovlje. Med gradnjo bodo za lastnike zemljišč ob železnici urediti nove dostope in obvoze, predvidena pa je tudi gradnja protihrupne ograje. Med Dekani in Bivjem, kjer je veliko kanalov z vodo za namakanje iz Rižane bo investitor poglobil in očistil melioracijske kanale.  Dela naj bi stekla že ta mesec, zaključek pa je predviden v drugi polovici leta 2018.