Direkcija RS za infrastrukturo je z izbranima izvajalcema, družbama Kolektor CGP in Euroasfalt, podpisala pogodbo za gradnjo dostopnih cest za drugi tir. Gradnja se bo pričela šele z uveljavitvijo zakona o drugem tiru, ki čaka na ustavno presojo dveh referendumskih zakonov.