Direkcija RS za infrastrukturo je objavila končno poročilo Preveritev ocenjenene vrednosti ter vse možne racionalizacije in optimizacije za projekt drugega tira nove železniške proge Divača – Koper, ki ga je pripravilo podjetje GEODATA Engineering.

http://www.di.gov.si/fileadmin/di.gov.si/pageuploads/Novice/Preveritev_ocenjene_vrednosti.pdf