Osnova za odmero takse je pretovor posamezne kategorije tovorov, ki jih je vlada Republike Slovenije  opredelila v posebni uredbi, višino takse pa določa 41. člen Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Zakon o drugem tiru je k plačilu nove dajatve zavezal tudi avtoprevoznike in uporabnike železniške infrastrukture.