V pismu, ki so ga poslali tudi predsedniku vlade so zapisali: »Kljub večkratnim opozorilom vladi,  da pravočasno zagotovi strokovni in nevtralni nadzor priprave in izvedbe projekta drugi tir, doslej ni bilo zaznati prav nobene pripravljenosti. Ker je aktivnejša vloga državljanov pri spremljanju tega projekta nujna smo na pobudo civilnodružbenih gibanj ustanovili neodvisni in samostojen civilno družbeni organ – svet za civilni nadzor drugega tira. Njegov namen je spremljanje in nadzor celotnega projekta (od načrtovanja in izvajanja do nadzora), tako po tehnični kot finančni strani ter javnosti posredovati vse verodostojne informacije.«