Finančna konstrukcija za projekt drugega tira sicer še ni potrjena, a je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič na novinarski konferenci po seji vlade povedal, da je vrednost projekta ocenjena na manj kot eno milijardo evrov. S temi informacijami je še pred sejo vlade seznanil koalicijske partnerje, kar je bila tudi njegova zaveza iz interpelacije. Ob tem je poudaril, da v ocenjeni vrednosti niso upoštevani stroški davka na dodano vrednost (DDV) za gradbena dela, kajti v skladu z zakonom o DDV je mogoče ta davek v času gradnje poračunavati. Poleg tega so pri oceni vrednosti projekta upoštevali nižjo vrednost samih del ter nekatere tehnične optimizacije, je dejal. Projektna družba 2TDK je bila ustanovljena konec marca z ustanovnim kapitalom v višini enega milijona evrov, danes dogovorjena dokapitalizacija v višini 20 milijonov evrov pa naj bi bila izvedena do 7. februarja 2017, ko se namerava Slovenija spet prijaviti na razpis za evropska sredstva v okviru mehanizma za povezovanje Evrope (CEF).”Pomembno je, da se pri tem ocenjuje zrelost projekta,” je dejal Gašperšič in spomnil, da se je Slovenija za ta sredstva neuspešno potegovala že pred dvema letoma. “Tokrat je drugače, imamo gradbeno dovoljenje, ustanovljeno posebno projektno podjetje, opredeljeno finančno konstrukcijo in tudi zagotovljena sredstva za finančni vložek države,” je dejal. Denar iz danes odobrene dokapitalizacije bo namenjen za pripravljalna dela, kot so prestavitve različnih vodov in ureditev dovoznih poti. Razpis zanje bo družba 2TDK objavila predvidoma spomladi. Vložek države je sicer predviden v skupni višini 200 milijonov evrov. Preostanek se bo zagotovil potem, ko bo sprejet poseben zakon, ki bo določal način gradnje in financiranje nove železniške proge. Tega naj bi vlada potrdila do konca januarja. In medtem ko se je v zadnjem času ugibalo, ali bo nova železniška povezava namenjena zgolj za tovorni promet oz. tudi za potniški promet, je Gašperšič danes dejal, da bo proga zgrajena tako za tovorne kot potniške vlake, kot predvideva tudi gradbeno dovoljenje. Investicijski elaborat za gradnjo drugega železniškega tira Divača-Koper, ki ga je družba 2TDK vladi predložila minuli petek, daje v razmislek tri možne načine financiranje projekta. Odločitev vlade o izbrani metodi se pričakuje do konca januarja, med njimi pa naj bi bila izbira javno-zasebnega partnerstva najmanj verjetna, saj bi bila gradnja proge v tem primeru dražja. Namesto tega se kot najbolj optimalna možnost ponuja javnofinančni model z udeležbo ene od zalednih držav. Znano je, da je zanimanje za sodelovanje pri gradnji drugega tira že pokazala Madžarska, ki je zainteresirana za sodelovanje pri razvoju logistike na celotnem koridorju srednje in vzhodne Evrope.”Z Madžarsko smo v intenzivnih dogovorih,” je danes potrdil Gašperšič in dodal, da bi z njenim sodelovanjem zagotovili projektu mednarodno razsežnost in povečali možnost za uspeh na kandidiranju za evropska sredstva. V zameno pa Madžarska zagotovo ne bo dobila lastniškega deleža v Luki Koper. “V igri je solastniški delež v družbi 2TDK, sicer pa bodo tudi kapitalski vložki parterjev ustrezno obrestovani,” je dejal Gašperšič. Objavo za razpisa za začetek gradnje, ki naj bi trajala šest do sedem let, pričakuje konec leta 2017. Poleg že vloženih pet odstotkov potrebnih sredstev in neposrednih kapitalskih vložkov, ki naj bi prestavljali 40 odstotkov finančne konstrukcije, pa naj bi denar za projekt prišel še iz nepovratnih evropskih sredstev (25 odstotkov) ter kreditov Evropske investicijske banke (30 odstotkov).

Vir: STA