Ministrstvo za infrastrukturo – sporočilo za javnost:

Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. Družba, sprva v lasti Republike Slovenije, bo kot notranji izvajalec za državo izvedla vse potrebne aktivnosti za realizacijo projekta drugega tira železniške proge Divača – Koper in v nadaljevanju prevzela vodenje investicije tega projekta. Osnovni kapital družbe je 1 mio evrov.Takoj po ustanovitvi bo družba začela s potrebnimi aktivnostmi za pridobitev sredstev EU in pripravo podlag za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva. Te aktivnosti bo družba izvajala kot agent države. Podjetje se bo v letih 2016 in 2017 dokapitaliziralo z vložkom Republike Slovenije v višini do 200 milijonov evrov ter z vložki zasebnih vlagateljev in zainteresiranih zalednih držav, v skupni višini večji od vložka RS. Ta aktivnost predvideva vzpostavitev modela javno-zasebnega partnerstva.

Podjetju bo država poleg koncesije za izgradnjo in upravljanje nove železniške povezave med Divačo in Koprom podelila še koncesijo za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti.

 

Novinarska konferenca ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča po seji vlade RS:

http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/video/video/article/novinarska_konferenca_po_82_redni_seji_vlade_rs_57913/