Ponovljeni referendum ni uspel, saj ga je udeležilo manj kot petina volilnih upravičencev, kar je najnižji predpisan delež udeležbe na referendumu za njegovo veljavnost. Zakon, ki ga je državni zbor sprejel 20. aprila lani tako ostaja v veljavi.