Investicija je razdeljena v dve fazi. Prva faza zajema gradnjo 1,2 km dodatnega železniškega tira med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani, druga pa obnovo obstoječega tira železniške proge med postajo Koper tovorna in območjem napajalne postaje Dekani. Prva faza dejansko pomeni izgradnjo izvlečnega tira, kot nastavka za načrtovani drugi tir.

Ponudbo za to javno naročilo je oddalo 11 podjetij. Najugodnejši je bil konzorcij družb Kolektor Koling, CGP in CPG (5,92 mio evrov), najvišjo ceno pa je postavil konzorcij Iskre in bolgarskega podjetja Prometna gradnja in obnavljanje (16,23 mio evrov). Če po izboru izvajalca ne bo pritožb naj bi z deli pričeli junija letos.

Prispele ponudbe