Zakon določa pogoje in način izvedbe izgradnje drugega tira, upravljanje in gospodarjenje z drugim tirom kot javno železniško infrastrukturo, naloge 2TDK, družbe za razvoj projekta, opredeljuje pribitek na cestnino na nekaterih odsekih cestninskih cest in takso na pretovor v koprskem tovornem pristanišču.