Projekt ACCESS2KOPERPORT je bil sprejet v okviru razpisa Evropske unije skozi program IPE – prioriteta Transport v letu 2022, s specifičnim ciljem, ki je vezan na ukrepe za »Dvojno rabo« oz. »Vojaško mobilnost«. Projekt je namenjen gradnji infrastrukture, ki bo služila tako za prevoz tovora in ljudi kot tudi za prevoz težke vojaške opreme na jedrnem omrežju do koprskega pristanišča, med leti 2022 in 2026. Program CEF Transport 2022 je sofinanciran v višini do 50 %. Za ostala sredstva pa bo poskrbela Luke Koper, d. d. sama.

Gre za 60-mesečni projekt, za katerega je bil podpisan Sporazum oktobra 2022 in v katerem Luka Koper, kot vodilni partner, sodeluje z DARS-om za gradnjo cestnega odseka, ki povezuje koprsko hitro cesto s pristaniščem (DARS), ter gradnjo 12. veza in novega Ro-Ro veza v pristanišču (Luka Koper, d.d.).

Aktivnosti, ki se bodo izvajale v projektu, bodo upoštevale vso projektno dokumentacijo, ki je predvidena pred izvedbo del (arheološke raziskave IDP, PGD, PZI itd.). Vrednost projekta znaša 40.185.560 EUR, kjer je 32.069.560 EUR predvidenih za Luko Koper, d.d. in 8.116.000 EUR za DARS. Aktivnosti so sofinancirane 50 %.

Projekt je deležen financiranja Evropske unije skozi program IPE – prioriteta Transport. ACCESS2KOPERPORT se je pričel izvajati januarja 2022 in se bo zaključil konec leta 2026.