Projekt ACCESS2NAPA je bil sprejet v okviru razpisa Evropske unije skozi program IPE – prioriteta Transport v letu 2021, s specifičnim ciljem, ki je vezan na ukrepe za »odstranjevanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železnic, premostitev manjkajočih povezav in zlasti izboljšanje čezmejnih povezav«. Projekt je namenjen študijam oz. pripravi dokumentacije za projekte, ki bodo vodili k začetku gradbenih del med leti 2021 in 2024 oziroma do leta 2027. Program CEF Transport 2020 je sofinanciran v višini do 50 %. Za ostala sredstva pa bo poskrbela Luke Koper, d. d. sama.

Gre za 40-mesečni projekt, ki se je začel v juliju 2021 in v katerem Luka Koper sodeluje z Upravo pristaniškega sistema osrednje-severnega Jadranskega morja – pristaniščem Ravena (vodilni partner), Upravo pristaniškega sistema Severnega Jadrana – pristaniščem Benetke, Upravo pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana – pristaniščem Trst.

Prijavljene naložbe so razdeljene na pomorski dostop do pristanišča ter na železniški in cestni dostop (iz česar tudi izhaja ime ACCESS2NAPA). Aktivnosti, ki se bodo izvajale v projektu, bodo vključevale vso dokumentacijo, ki je predvidena pred izvedbo del (študije izvedljivosti, analize, geomehanske raziskave IDP, PGD, PZI itd.). Natančneje gre predvsem za projektne dokumentacije za izgradnjo novih priveznih mest, podaljševanje pomolov, poglabljanje morskega dna v pristaniških bazenih, gradnjo ali podaljševanje železniških tirov ter gradnjo cestnih dostopov do železniškega sistema v pristanišču.

Projekt je deležen financiranja Evropske unije skozi program IPE – prioriteta Transport.

ACCESS2NAPA se je pričel izvajati julija 2021 in se bo zaključil predvidoma konec leta 2024.