URL: www.adria-a.eu

Projekt z naslovom Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja je nastal z namenom izboljšanja obojestranske dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko – slovenskega transportnega sistema lahke železnice. Projekt je deležen 85% sofinanciranja s strani ESRR ter 15% sofinanciranja iz nacionalnega proračuna (SVLR).
Luka Koper v okviru projekta posveča pozornost predvsem razvoju potniškega prometa.