Projekt ADRIPASS je bil potrjen za so-financiranje na razpisu za standardne projekte programa Interreg ADRION v letu 2017, prednostna os 3, ki ima za cilj »Izboljšanje zmogljivosti za integrirane storitve v prometu in mobilnosti ter multimodalnosti na jadransko–jonskem območju«. V projektu sodeluje 7 partnerjev iz EU območja, vključno Luka Koper in 4 pridruženi partnerji. V aktivnostih bodo sodelovali partnerji iz Slovenije, Italije, Hrvaške, BiH, Črne Gore, Albanije in Grčije.

ADRIPASS se bo spoprijel z izzivi, ki ovirajo rast in gospodarsko konkurenčnost prometnega sektorja v območju, ki zajemajo obstoječe pomorske in čezmejne prehode med državami EU in tistimi izven Schengenskega območja. S projektom ADRIPASS želimo izboljšati zmogljivosti načrtovanja udeležencev v prometu (pristaniški operaterji terminalov / logistike, špediterji, železniška podjetja) in nacionalni in evropski oblikovalci politik (ministrstva, Evropska komisija, koordinatorji koridorjev TEN-T), ki se soočajo z enakimi izzivi glede multimodalnega prometa, predvsem v zvezi z dostopnostjo in učinkovitostjo omrežja na odsekih koridorja TEN-T v regiji ADRION (od pristanišča do zaledja).

Eden glavnih ciljev regionalnega razvoja prometa je ublažiti ozka grla, ki nastanejo v logističnih verigah, da bi omogočili učinkovitejše in trajnostne razvoje prometnih sistemov. V tem kontekstu, aktivnosti v projektu ADRIPASS predvidevajo: analizo ozkih grl na odsekih koridorja TEN-T v regiji ADRION; preskušanje IKT rešitev za racionalizacijo tovornega prometa v pristaniščih ADRION, določitev standardov, ki se lahko prenesejo na vmesnike EDI; vzpostavitev trajnega večstopenjskega in multidisciplinarnega transnacionalnega sodelovanja.

Projekt se bo zaključil s podpisom namenskega protokola, ki bo zagotovil trajnost rezultatov projekta.

Projekt se je začel izvajati 1.1.2018 in bo trajal predvidoma do 31.12.2019.

Vse aktivnosti v projektu so deležne sofinanciranja iz Evropskega sklada v višini 85%.